Výňatek z článku k tématu profilů třídy A

V poslední době nabývá na intenzitě diskuse o profilech třídy A a B. Dle uvedené normy profily třídy A musí mít přesně definované vnější stěny tloušťky 3mm, dle třídy B pouze 2,7 mm. V obou případech s výrobní tolerancí ± 0,2 mm. Pomineme-li fakt, že zákazník v naprosté většině o tom nemá tušení, je nutné se ptát: "Je tento směr vývoje správný?"

Citujeme výňatek z článku uveřejněném v renomovaném časopise Bauelemente Bau. Rozhovor vedl redaktor odborného časopisu s Hubertem Heckerem, bývalým předsedou představenstva VEKA AG a panem Heinz Cord-Krusem, vedoucím konstrukce a aplikované techniky VEKA AG.

Jsou plastové okenní profily s tloušťkou stěny 2,5 mm možnou volbou pro německý trh? Žádná jiná otázka v současnosti oborem nehýbe více. Jasné stanovisko již vyjádřila VEKA AG, která by chtěla přísně zachovat dosud platné směrnice pro kvalitu a tloušťku stěn. Hovořili jsme s předsedou představenstva Hubertem Heckerem a hlavním vedoucím Konstrukce a aplikační techniky heinzem Cordem-Krusem o důvodech pro tento konsekventní postoj.

Redaktor BB: Diskuse o tloušťce stěn u PVC profilů pro výrobu oken se na vletrhu Fensterbau Frontale poprvé dotkla široké veřejnosti. Přitom se nediskutovalo kontroverzně, ale především emocionálně. Může se obor vrátit k věcnosti?

Hecker: To doufám, neboť se nacházíme uprostřed diskuse, ve které jde o kvalitu plastového okna a jeho budoucnost. Proto jsou věcné diskuse nezbytně nutné.

Redaktor BB: Proč Vaše firma nechce diskutovat o profilu s tloušťkou stěny 2,5 mm pro německý trh? Jaký je důvod Vašich pochybností?

Hecker: Pod vládnoucím tlakem na ceny byly v minulých letech veškeré součásti oken optimalizovány. Takže kolísá odolnost ocelových profilů a tloušťka pozinkování. Na druhé straně se okenní křídla zvětšila, žádané jsou prvky o velikosti podlaží, stoupá hmotnost skel. Co nás žene, je starost o obor a dobré jméno výrobku. Začíná tu docházet k lehkovážné ztrátě funkčních vlastností, jako je životnost a funkčnost. Dosud ten, kdo okna instaloval, vycházel z toho, že dodávaný výrobek splňuje očekávané požadavky, protože byly zaručeny dostatečné bezpečnostní rezervy, které potřebujeme pro běžnou praxi při zpracování. Pokud se nyní dotkneme tloušťky stěny, přeneseme odpovědnost na výrobce oken.

Heinz Cord-Kruse: Polotovar si toho v rámci procesního řetězce mnoho vytrpí. Jak často přitom v praxi dochází k odchylkám od předpisů, když se například zpracovávají v zimě studené profily. Malá pevnost v rozích a pevnost proti zkroucení profilů s 2,5 mm by bylo pomocí svařovací techniky ještě možné kompenzovat. Ale jak jsem již říkal, udělali jsme s ohledem na pečlivost při zpracování často jiné zkušenosti. K tomu se přidává to, že dříve u strojů stáli vyučení řemeslníci s citem pro materiál, dnes jsou to pouze zaučení pracovníci.

Radaktor BB: Někteří Vaši kolegové argumentují tím, že pevnost v rozích 70mm systémů s tloušťkou stěny 2,5 mm je vždy lepší než dosud převažující tříkomorové systémy.

Cord-Kruse: S tímto tvrzením se nemůžeme ztotožnit s ohledem na naše vlastní zkušenosti. Zpravidla se zvýšením konstrukční hloubky se snižuje pevnost v rozích. Jemné vnitřní příčky přitom k odolnosti moc nepřispívají. Tuto zkušenost máme sami například u našich holandských profilů s velmi hlubokými profily osazovacích rámů.

Radaktor BB: Nebude požadovaná cenová výhoda díky snížení tloušťky stěn vyrovnána zvýšenou náročností logistiky a skladování?

Hecker: Jsme přesvědčeni, že ten, kdo si myslí, že úsporou materiálu cca 7 % něco získá, si něco nalhává. Neboť tato úspora bude více než pohlcena dodatečnými náklady na nástroje, zvýšenými náklady na skladování a logistiku. Kromě toho bude zpracovatel za zúžený profil požadovat nižší cenu, a tak se bude cenová spirála dále točit.

Redaktor BB: Stojíte s Vaším setrváním na směrnicích pro kvalitu "Společnosti pro kvalitu profilů plastových oken" GKFP v QKF osamocení, nebo jsou kolegové, kteří se k Vám přidali?

Hecker: Ve Společnosti pro kvalitu se nyní snažíme nalézt kompromis. Ale zatímco my chceme setrvat u standardu RAL, snaží se většina o certifikaci RAL standardu 2,5 mm.

Redaktor BB: Jak se může obor znovu spojit?

Hecker: Myslím, že šance je velmi malá, protože někteří konkurenti již velký podíl nástrojů konstruovali pro tloušťku stěn 2,5 mm.

Redaktor BB: V Rusku jste učinili rozhodný krok a nechali certifikovat Vaše dva výrobní závody v Moskvě a Novosibirsku. Jak to přijali zákazníci?

Hecker: Že bychom mohli ztratit loajalitu některých zákazníků, to je nám jasné, nedíváme se na svět samozřejmě přes růžové brýle. Ale je také mnoho zákazníků, kteří v zajištění kvality RAL vidí rozlišovací prvek, který by chtěli v konkurenci použít pro vytvoření vlastní pozice.

Redaktor BB: Pro trhy jako Francie máte i Vy v programu profilyl s tloušťkou vnějších stěn 2,5 mm. Není v tom jistý rozpor k Vašemu současnému postoji v diskusi o tloušťkách stěn?

Cord-Kruse: Brát si pro srovnání francouzský trh není možné již proto, že tam se vyrábějí především otočná okna. Navíc tam CSTB stanovuje přesná pravidla pro vnitřní příčky.

Hecker: Na anglickém trhu byly dosud běžné dokonce profily třídy C, tedy s tloušťkou stěny 2,3 mm. Teď jsme zjistili, že naší kolegové tloušťky stěn zvyšují. A to asi nedělají bezdůvodně.

Redaktor BB: Vyměňujete si názory s výrobci strojů a dodavateli kování?

Cord-Kruse: Víme, že i průmysl kování by chtěl setrvat na tloušťce stěny 3 mm. Vyjadřují se k tomu jasně v úzkém kruhu, ale jmenovitě a veřejně se žádný zástupce vyjádřit nechce.

Redaktor BB: Pokud nechcete profily s tloušťkou stěn 3 mm nabízet za stejnou cenu jako konstrukce s 2,5 mm, stojí Vaši prodejci i zpracovatelé pravděpodobně před novými výzvami. Jak to vypadá s připraveností Vašich zákazníků, jít Vaší cestou?

Hecker: Máme také spolubojovníky - u nás i v zahraničí - kteří půjdou stejnou cestou jako my. Nemálo lidí vidí ve snížení tloušťky stěny akutní nebezpečí pro výrobek a chtějí proto v budoucnu sázet na kvalitu, a právě tímto se odlišit od konkurence.

Redaktor BB: Mnohokrát Vám děkujeme za rozhovor!
 

RAL – žádaná značka kvality

Vědomí jakosti a značky má v našich konkurenčních podmínkách velký význam. Stálé vylepšování kvality a její prokazatelná kontrola zajišťuje po dobu trvání podniku nezbytný odbyt na obtížném trhu.
Pouze pokud jsou v provozu splněny všechny předpoklady, může být dosaženo zákazníkem požadovaného standardu kvality. Tento stav dokumentuje zajištění kvality RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.). Stalo se měřítkem a nezávislým podkladem pro hodnocení při rozhodování při nákupu oken a dveří.

Zaručené výhody oken a dveří přezkoušených podle RAL:

  • Nezměněná kvalita, platná pro všechny materiály rámu, všechny možné velikosti a provedení.
  • Dlouhá životnost oken a proto výhodný poměr cena-výkon.
  • Malé náklady na údržbu a ošetřování.
  • Zohledňují se aspekty životního prostředí.
  • Odborné připojení na stavební těleso.

Firmě VEKA AG udělilo Gütegemeinschaft für Kunststoff-Fensterprofile značku kvality pro bílé i barevné systémy profilů. Tyto certifikáty zaručují nezměněnou kvalitu výrobků a tím také předpoklad pro značku kvality RAL pro provozy vyrábějící okna.