Reklamační a servisní oddělení

Reklamační a servisní oddělení

Drčkova 17
628 00 Brno

tel: +420 777 728 073
e-mail: reklamace@oknoservis.cz

Při uplatnění záruční opravy, prosím vždy uvádějte, Vaši adresu, adresu stavby, telefon a číslo zakázky. Veškeré reklamace je nutno podávat v písemné formě na uvedené kontakty.